Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Bezplatná právní poradna

 
Bezplatná právní poradna pro občany Dřevčič

Vždy na druhé úterý v měsíci, je možné se objednat k Mgr. Petře Štemberkové (advokát), která bude poskytovat pro občany naší obce bezplatnou právní poradnu v prostorách budovy OÚ Dřevčice.

Poradna je určena pro všechny, kdo potřebují právní radu, informovat se o svých právech a povinnostech, potřebují nalézt řešení v různých životních situacích. Právní konzultace trvá 15 minut, paní advokátka si vyslechne problém, seznámí klienta s možnostmi řešení a doporučí vhodný postup.

Právní konzultace ve všech oborech práva je pro občany bezplatná.
Objednání do právní poradny je možné v úředních hodinách na OÚ Dřevčice,
nebo e-mailem na adrese: obec.drevcice@drevcice.cz.


Finanční arbitr

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem (pdf)
Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem (pdf)