Obec Dřevčice
obec Dřevčice

BIOODPAD ZE ZAHRAD

BIO_kontejner

Velkoobjemové kontejnery na BIO odpad budou přistavovány od SOBOTY 9:00 DO NEDĚLE 18:00 HODIN (od 19.03.2022 do listopadu 2022)

Společnost Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. spolu s obcí Dřevčice zajišťuje pravidelný svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácnosti občanů.

Velkoobjemové kontejnery na

BIOODPAD ZE ZAHRAD

listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, hlína z květináčů, spadané ovoce, větve keřů a stromů (zkrácené)

budou přistavovány

od víkendu 19.03.2022 do 11/2022 vždy od SOBOTY 9:00 DO NEDĚLE 18:00 HODIN

- před obecním úřadem

- v ulici u fotbalového hřiště

V případě volné kapacity kontejnerů, budou kontejnery přistaveny již dříve.

Vždy však budou na určeném místě minimálně do neděle 18:00.

 

JAKÝ ODPAD DO KONTEJNERU NEPATŘÍ?  

Kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly, směsný komunální odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady.

Datum vložení: 25. 2. 2022 13:01
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 20:18
Autor: Správce JV