Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Stavby PLÁNOVANÉ

Následující soupis staveb zahrnuje akce, které byly projednané zastupiteli obce a jsou v různých stupních přípravy tak, aby v nejbližších měsících byly připraveny do realizace. Příprava stavby zahrnuje počáteční studie, zpracování projektové dokumentace, vyjadřování dotčených orgánů státní správy, přípravu dokumentace pro provádění stavby, výběr dodavatele a teprve vlastní realizaci. Procesy přípravných prací, včetně čekání na všechna vyjádření a následné zapracování všech stanovisek, trvají měsíce a u větších staveb (např. výstavby nové komunikace) i roky.

Při úspěšném zahájení dané stavby je tato přesunuta do složky "Stavby v obci", kde již můžete sledovat vlastní průběh realizace formou fotoreportáže.

1) Intenzifikace ČOV

ČOV

Čistírna odpadních vod (ČOV) Dřevčice - Akce bude řešit úpravu a technologickou
intenzifikaci kompletní čistírenské linky pro budoucí zvýšené zatěžovací parametry.

Vzhledem ke stáří naší ČOV byla zpracována  úvodní studie záměru (03/2021), který byl odsouhlasen a ihned byly zahájeny práce na dokumentaci pro provádění stavby (DPPS).

Po zpracování DPPS budou zahájeny činnosti pro zajištění vhodného dotačního programu, předpoklad v průběhu letošního roku (2022).

2) Oprava SOKOLOVNY

Sokolovna

V roce 2018 odkoupila obec Dřevčice pozemky s chátrající budovou Sokolovny. Ihned byly zahájeny přípravy pro opravu objektu k budoucímu užívání pro sportovní aktivity a kulturní akce.

Od kompletní přestavby objektu bylo postupně upuštěno a v současné době (rok 2022) se zpracovává dokumentace pro provádění stavby vycházející z přiložené studie oprav/úprav objektu.

3) Oprava ZVONICE

Zvonice

V neděli 30. ledna 2022 v půl čtvrté odpoledne, došlo k předání starodávného klíče od zvonice z rukou pana faráře Josefa Hurta do rukou starostky obce a tím i všech občanů Dřevčic.

Nyní (v roce 2022) se zpracovává dokumentace opravy objektu. Zvonice byla v průběhu března také dočasně oplocena, aby bylo zamezeno vstupu osob k opadávající, léta neudržované, fasádě.

4) Oprava veřejného osvětlení

VO

V průběhu roku 2022 se plánuje komplexní oprava veřejného osvětlení (VO) ve staré části obce, která bude zahrnovat výměnu svítidel, stožárů, podzemních vedení a hlavního rozváděče VO.

V rámci této akce budou zároveň dopoloženy zbývající chráničky pro budoucí optické kabely vysokorychlostního internetu v této části obce.

Nyní (06/2022) se zpracovává dokumentace pro provádění stavby, včetně žádosti o dotační program.

5) OPTICKÝ INTERNET

Optika

V roce 2022 je plánováno, ve staré části obce, vybudovat rychlý, optický internet. Tato akce bude spojena s obnovou veřejného osvětlení, abychom tak předešli opakovanému rozkopání ulic a chodníků.

V současné době (06/2022) jsou připravovány projektové dokumentace a žádosti o dotační programy.

6) Oprava povrchu dvora ZŠ

Dvur_ZS

V 24. týdnu 2022 byla zastupiteli obce schválena akce "Oprava povrchu dvora ZŠ a MŠ Dřevčice". Realizace proběhne přes velké prázdniny.

7) Výměna podlahy v učebně 2.NP (nad tělocvičnou)

Podlaha ZŠ

V 24. týdnu 2022 byla zastupiteli obce schválena akce "Oprava podlahy v učebně ve 2.NP". Realizace proběhne přes letní prázdniny.

8) Opravy chodníků v roce 2022

Chodník 13Chodník 14Chodník 15

Ve 24. týdnu 2022 bylo zastupiteli obce schváleno vypracování projektových dokumentací na akci "Opravy chodníků č. 13 až 15".