Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Oprava oplocení u ZŠ a MŠ Dřevčice

Na základě výběrového řízení na opravu oplocení byla vybrána společnost ArtVia, s.r.o., která zakázku zrealizovala. Práce byly dokončené v 46. týdnu 2021. DĚKUJEME

Práce byly zahájeny v 26. týdnu 2021 a celá akce je rozdělena na 2 samostatné etapy. Nové oplocení okolo ZŠ a MŠ bude realizováno do konce 08/2021. Dále se bude pokračovat na oplocení a branách okolo parku.

Dne 20.5.2022 bylo dodatečně vyměněno zábradlí před hlavním vstupem do školy. Stávající ocelové zábradlí bylo odstraněno a nahrazeno novým, kovaným, aby došlo ke sjednocení s novým oplocením okolo ZŠ, MŠ a parku u školy.

Datum vložení: 28. 6. 2021 8:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2022 18:13
Autor: Správce JV