Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Legalizace


1. Základní informace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Legalizace se provádí na základě zákona:

Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování, Vyhláška č. 36/2006 Sb. o ověřování, Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích, Zákon 500/2004 Sb. správní řád, Zákon 358/1992 o notářích, Směrnice MV z 21. 6. 2006.

Ověření podpisů nelze provést:

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. 
2. Žadatel

Žadatel - občan způsobilý k právním úkonům, který má platný doklad totožnosti.

3. Je nutné předložit

Žadatel o legalizaci, případně svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 5, předloží k prokázání své totožnosti platný:

  • Občanský průkaz, cestovní pas – občan ČR.
  • Cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, průkaz žádost o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta, průkaz o udělení dočasné ochrany, průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany – cizinci.
4. Formuláře

Formuláře nejsou potřebné - legalizace se vždy provádí osobně.

5. Kde a jak řešit

Obecní úřad Dřevčice, Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem – St. Boleslav
Pondělí: 15:00 - 17:00 hod.
Středa:   15:00 - 17:00 hod.

6. Poplatek

Poplatek za legalizaci jednoho podpisu je 50 Kč

7. Lhůty

Provádí se na počkání na uvedeném místě.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

GEOPORTÁL

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů