Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Historie obce


Kraj i okolí, kde Dřevčice leží, byl od nepaměti úrodný a vhodný pro usazení člověka. Na území Dřevčic je archeologickými nálezy doložen člověk pozdní doby kamenné - eneolitu, tj. období 4300-2000 př. n. l. Při hluboké orbě se pod ornicí našlo několik sídelních jam, které byly obydlím pravěkých lidí. Skutečným unikátem je však tzv. "Dřevčický příbor" - slavný keramický soubor, nalezený 24. prosince 1932 při hloubení příkopu u cesty od Dřevčic k Popovicím. Tento unikátní soubor se skládá ze dvou velkých hliněných nádob a 14 malých, rovněž hliněných, hrnků (tzv. čerpáčků) s velkým ouškem. Celý nález je dnes uložen v Národním muzeu a kromě jiného je též zajímavý i tím, že je dokladem určitého rituálu, spojeného s pitím nápojů.

Kdy byla obec založena nevíme. Ze jména obce Dřevčice = ves lidí "Dřevcových" můžeme usoudit, že je založil nám neznámý Dřevec - zřejmě knížecí družiník. První písemný doklad k obci Dřevčice se vztahuje až k roku 1052. Dřevčice jsou poprvé jmenovány ve falzu z 12. století (nahrazující ztracený doklad (!?)) mezi vesnicemi, které věnoval Břetislav I. v polovině 11. století staroboleslavské kapitule při jejím založení.

Někdy v průběhu 14. století, zde vzniklo vladyctví s tvrzí na východním konci vsi. Z roku 1332 pochází první zmínka o majiteli. Později (v r. 1382) patří celé zboží Dřevčice k menzálním statkům olomouckého biskupství. R. 1422, obsadil Dřevčice Jetřich Tluksa z Vrábí. Roku 1586 byly Dřevčice připojeny k Brandýsu.

Dřevčice stejně jako celé okolí nesmírně utrpěly za třicetileté války. Roku 1628 (1630 ?) byla vesnice s kostelem i tvrzí vypálena. Dřevčická tvrz tehdy se všemi hospodářskými budovami do základů vyhořela, byla však i s dvorem znovu vystavěna.
28. března 1663 tvrz se dvorem i částí vsi znovu vyhořela, avšak při požáru shořely jen její dřevěné části a zdivo neutrpělo, takže byla rychle opravena. V 18. století byla tvrz upravena na barokní špýchar, potom na sýpku kontribučensko-obilního fondu. Dřevčický dvůr byl potom jako jediný z dominikálních dvorů brandýského panství ponechán ve vlastní režii i po provedení raabizace v. l. 1777 -1785.

Rozvoj obce nastal až po roce 1790, kdy se rozparcelovaly panské pozemky na díly a začali na nich hospodařit obyvatelé obce. Slibný vývoj byl přerušen v roce 1809, kdy 20. září "v čas velikého větru znamenitá ves Dřevčice vyhořela - celá kromě chrámu, fary a zvonice".

V obci se prokazatelně (tj. dle písemných záznamů) vyučovalo již v r. 1803, ale je jisté, že vyučování probíhalo již dlouho před tímto datem. Původní škola byla umístěna při staré faře v těsném sousedství kostela, přežila proto i zničující požár v r. 1809.

V roce 1883 byla založena a zřízena nová provizorní dvoutřídní škola, která se přestěhovala do nově postavené budovy v r. 1887. Škola je od té doby neustále v provozu, neohrozilo ji ani uzavírání malých škol v okolí. Dnes má dvě třídy obecné školy (ročníky 1.-5.). Kapacita školy je asi 50 dětí. K budově je zezadu přistavěna mateřská školka. Školní jídelna vaří i pro místní důchodce.

Obce se samozřejmě dotkly i obě světové války. Mnoho mužů ve válce padlo. Byly i historické škody - v r. 1917 byly, kromě jiného, zrekvírovány dva starobylé zvony ze zvonice, ty se však po válce naštěstí vrátily zpět.

Kulturní život v obci byl v období mezi první a druhou světovou válkou velmi bohatý, kulturního dění se účastnili Sokolové, Baráčníci, Hasiči a Sportovní klub. Sokolové pořádali veřejná vystoupení, pravidelná cvičení, zájezdy po vlasti i do zahraničí. V r. 1927 měla obec sokolská činných 93 členů (59 mužů a 34 žen). Společně s baráčníky a hasiči sehráli mnoho divadelních vystoupení. 
Obecní knihovna byla založena v r. 1920. Do svého fondu zahrnula i původní hasičskou knihovnu založenou v r. 1905.

V r. 1926 byla obec elektrifikována, elektrické žárovky se poprvé rozzářily v domech 1. listopadu 1926.
Roku 1950 byl zřízen místní rozhlas, dokončena stavba hasičského domu, byl vybudován park a hřiště u školy, byla zřízena krytá čekárna u autobusové zastávky. Mimochodem - pravidelná doprava s Prahou byla zahájena 25. září 1920.
V r. 1958 byla otevřena prodejna Jednoty, v pozdějším období byly upraveny chodníky a vyasfaltována silnice.

Dřevčice narozdíl od ostatních obcí v okolí nestagnovaly ani v období budování tzv. rozvinuté socialistické společnosti. Jako jedna z mála obcí v okrese Praha-východ a vlastně i celé republice zahájila již v roce 1980 stavbu čistící stanice odpadních vod, kterou dokončila společně s kanalizací v r. 1986.

Historie obce  Dřevčice - Přehled představitelů obce Dřevčice

Rychtářové
 • 1682 Svoboda Václav
 • 1691 Kopecký Pavel
 • 1703 Vokurka Jan
 • ??
 • 1780 Záruba Josef
 • 1789 Hošek Václav
 • 1798 Záruba Josef
 • 1799 Svoboda Josef
 • 1799-1804 Záruba Josef
 • 1804-1807 Hanžlík Václav
 • 1807-1840(?) Záruba Jan
 • 1840(?)-1848 Ložek Václav
Starostové
 • 1852-1854 Ložek Václav
 • 1855-1860 Mašanský Josef
 • 1860-1864 Záruba Jan z čp. 29
 • 1864-1867 Mašanský Josef
 • 1867-1885 Válek Josef čp. 5
 • 1885-1888 Barák Václav čp. 26
 • 1889-1919 Záruba Jan z čísla 9
 • 1919-1921 Rysl Matěj
 • 1921-1945 Hadrbolec Josef
Předsedové
 • 1945-1949 Sluka Emil
 • 1949-1950 Holeček František
 • 1951-1952 Vacek Antonín
 • 1952-1957 Volmut Karel
 • 1957-1964 Volmut Karel
 • 1964-1970 Holeček František
 • 1970-1971 Volmut Karel
 • 1971-1976 Dušek Josef
 • 1976-1990 Roušal Václav
Starostové
 • 1990 - 2014 Kolář Jiří 
 • 2014 - Šafarčíková Eva

JAK ŠEL ČAS...

Kaplička u samoobsluhy (rok 1944 vs 2020)

Pohled od rybníka

Stará budova školy u fary (okolo roku 1850 vs 2020)

Pohled ke zvonici (okolo roku 1900 vs 2020)

Hostinec u Chaloupků (po roce 1926 vs 2020)Zvonice (fotografie po roce 1926 vs 2020)

Zvonice před rokem 1900 vs 2020

Hasiči u Březinů (cca. 1930 vs 2020)

Stará náves

Nová škola (okolo roku 1930 vs 2020)

Rybník pod kostelem

Obecní úřad Dřevčice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí

Počasí dnes:

18. 1. 2021

zatazenosesnezenim

Bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.

GEOPORTÁL

Informace e-mailem

Novinky e-mailem