Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Vodovod a kanalizace

Příprava intenzifikace ČOV

V roce 2021 obec Dřevčice zahájila přípravy na úpravu a intenzifikaci kompletní čistírenské linky odpadních vod. Stávající stanice pracuje nepřetržitě od roku 1982 a její stav již neodpovídá současným požadavkům (viz oprava trhliny v 09/2020).

Návrh úprav a technologické výpočty jsou řešeny v přiloženém dokumentu (15.12 MB), který zpracovala společnost AQUA-CONTACT Praha v.o.s.

 

 

Obec Dřevčice si zajišťuje správu a provozování vodohospodářského majetku vlastními silami. Pod správou a údržbou obce je tedy i obecní vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod.

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE (PDF dokument)

Desatero správné péče o vnitřní vodovod (PDF dokument)

Ceny vodného, stočného a TKO pro rok 2021 (zůstavají stejné jako v roce 2020)

TKO 250 Kč / měsíc / 1 popelnice

VODNÉ

a) občané Dřevčic

b) voda předaná pro občany Popovic (smlouva se společností Stavokomplet)

 

26 Kč / m3

20 Kč / m3

STOČNÉ

a) domy s vlastní studnou

 

b) domy bez vlastní studny (zdroj pouze veřejný vodovod)

c) organizace nebo firma

d) rekreační objekt

 

105 Kč / osoba / měsíc

1.260 Kč / osoba / rok

32 Kč / m3 odebrané vody

32 Kč / m3 odebrané vody

32 Kč / m3 odebrané vody

 

Výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2021 (443.18 kB)

Ceny TKO, vodné a stočné pro rok 2021 (PDF dokument)

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (za rok 2020) (781.16 kB)

 

Stoková síť v obci Dřevčice (splašková, dešťová), aktualizace 03/2021

Kanalizace_nahled