Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Vodovod a kanalizace

Obec Dřevčice si zajišťuje správu a provozování vodohospodářského majetku vlastními silami. Pod správou a údržbou obce je tedy i obecní vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod.

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE (PDF dokument)

Desatero správné péče o vnitřní vodovod (PDF dokument)

Ceny vodného a stočného  platné od 1.10.2023

Vyhláška č. 428/2001 Sb.kterou se provádí zákon č.274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb.Zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

V případě souběžného používání vodovodní přípojky a studny – překročí-li hodnota odběru vody měřená vodoměrem směrná čísla pro paušální výpočet stočného bude pro výpočet stočného použita skutečná spotřeba vody.

VODNÉ  
a) občané Dřevčic 29 Kč / m3
b) voda předaná obci Popovice (smlouva se společností Stavokomplet), cena vodného platná od 1.3.2024 25,20 Kč / m3
   
STOČNÉ  
a) Domy s vlastní studnou  
Hodnota paušálního množství je dána směrnými čísly 1.440 Kč / osoba / rok
 dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.. 36 m3/rok/osoba  
Povinnost hlásit počet skutečně bydlících osob v nemovitosti  
b) Domy bez vlastní studny (zdroj pouze veřejný vodovod) 40 Kč / m3 odebrané vody
c) Organizace nebo firma 40 Kč / m3 odebrané vody
d) Rekreační objekt 40 Kč / m3 odebrané vody
   
Voda spotřebovaná bez vypouštění do kanalizace (závlahy, bazény apod.)  
„Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok (prokázání tohoto minimálního množství je povinností odběratele), zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace  měřením (Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 19, odst. 7 ) Množství takto spotřebované vody musí být prokázáno odběratelem za uplynulé období dvanácti měsíců. Pitná voda odebraná bez vypouštění do kanalizace.
Pro odečet "zalévání" je nutno doložit :  
fotodokumentaci instalace vodoměru pro zalévání , číslo, stav. k 1.10.2023
  a dále při instalaci podružného vodoměru
   
Bankovní spojení pro úhradu vodného a stočného od 1.10.2023  
Česká spořitelna a.s.  
20036 - 420556339/0800   
IBAN:  CZ36 0800 0200 3604 2055 6339  
BIC: GIBACZPP  

Ceny vodného a stočného pro rok 2023 

VODNÉ

a) občané Dřevčic

b) voda předaná pro občany Popovic (smlouva se společností Stavokomplet)

 

29 Kč / m3

20 Kč / m3

STOČNÉ

a) Domy s vlastní studnou

 

b) Domy bez vlastní studny (zdroj pouze veřejný vodovod)

c) Organizace nebo firma

d) Rekreační objekt

 

105 Kč / osoba / měsíc

1.260 Kč / osoba / rok

32 Kč / m3 odebrané vody

32 Kč / m3 odebrané vody

32 Kč / m3 odebrané vody

Stoková síť v obci Dřevčice (splašková, dešťová), aktualizace 03/2021

Kanalizace_nahled

Vodovodní řad v obci Dřevčice, aktualizace 08/2022

Vodovodní řad Dřevčice - 08/2022

Příprava intenzifikace ČOV

V roce 2021 obec Dřevčice zahájila přípravy na úpravu a intenzifikaci kompletní čistírenské linky odpadních vod. Stávající stanice pracuje nepřetržitě od roku 1982 a její stav již neodpovídá současným požadavkům (viz oprava trhliny v 09/2020).

Návrh úprav a technologické výpočty jsou řešeny v přiloženém dokumentu (15.12 MB), který zpracovala společnost AQUA-CONTACT Praha v.o.s.

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Program rozvoje venkova

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Dřevčice léto 2024

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů