Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Víceúčelové hřiště u ZŠ

 

Provozní řád

   
Provozní řád víceúčelového hřiště s umělou trávou zřízeného obcí Dřevčice


I. Provoz hřiště, odpovědnosti provozovatele a uživatelů

 1. Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště s umělou trávou je obec Dřevčice (dále jen provozovatel).
   
 2. Hřiště slouží přednostně pro výuku tělesné výchovy ZŠ a MŠ Dřevčice.

 

 1. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména míčových her (volejbal, nohejbal, basketbal, fotbal, florbal).
   
 2. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s provozovatelem.
   
 3. Provozovatel je oprávněn vymezit užívání v určeném čase pro uživatele, kteří o užívání k určitému účelu požádají s uvedením pro provozovatele významného důvodu. Zpravidla se jedná o organizovanou činnost školy nebo sportovních spolků. V tomto případě jsou ostatní uživatelé povinni hřiště okamžitě uvolnit. 
 4. Provozní doba hřiště je k zajištění bezpečnosti sportujících omezena na čas denně od 7:00 do 20:00 v době letního času a denně od 8:00 do 16:00 v době zimního času.
   
 5. Uživatel vstupuje na hřiště (které je v provozní době trvale otevřenou plochou, s výjimkou doby, kdy provozovatel určil přednostní užívání organizovaným skupinám) a to bez účasti provozovatele při vlastní sportovní činnosti nebo při organizování sportovních aktivit. Provozovatel pouze tuto plochu poskytuje ke sportovnímu vyžití a dbá o běžnou údržbu hřiště a jeho vybavení. Uživatel při svých sportovních aktivitách nese plnou osobní odpovědnost za své jednání. Pokud uživatel zjistí poškození, které by ohrožovalo jeho zdraví, přeruší své aktivity a oznámí zjištěné skutečnosti provozovateli.
   
 6. Uživatel hřiště je povinen dodržovat čas určený pro užívání a provozovat pouze druh sportu, který je uveden v tomto provozním řádu.

 

 1. Po celou dobu přítomnosti na hřišti se chová tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví a bezpečnost ostatních přítomných. Všechny sportovní činnosti koná s vědomím plné vlastní odpovědnosti.
   
 2. Uživatel nesmí svým jednáním poškodit hřiště ani jeho povrch, zařízení či vybavení. Pokud se tak stane, je povinen provozovateli uhradit vzniklou škodu.
   
 3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho provozovatel oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz hřiště, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživatelům. Pokud provozovatel neomezí či nezruší provoz hřiště v době špatných povětrnostních podmínek a hrozilo tím k újmě na zdraví, majetku či vybavení, tak je uživatel na základě vlastního rozhodnutí povinen sportovní aktivity ukončit. 
 4. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat provozní řád a řídit se pokyny provozovatele.
   


II. Závazná pravidla užívání

V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy a vybavení hřiště.
 
Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a ani jinak nesmí omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 
Donesené nealkoholické nápoje musí být v plastových lahvích uzavřených šroubovací zátkou. Lahve nesmí zůstat po napití otevřené.
 
Pro udržení hřiště v dobrém stavu stanovuje provozovatel závazně povinnost dodržovat v prostorách obecná morální pravidla slušnosti a vhodného sportovního chování a stanoví zákazy, jejichž porušení má za následek okamžité a bezpodmínečné vyloučení z prostor hřiště.
 

Zejména platí v prostorách hřiště zákaz:

 • vstupu v nevhodné obuvi (kopačky s kolíky, tretry, boty s podpatkem, znečištěná obuv apod.)
   
 • vstupu se žvýkačkou
   
 • vstupu s jízdním kolem, či koloběžkou, skateboardem a podobnými předměty, které by mohly povrch hřiště poškodit
   
 • vstupu podnapilým osobám
   
 • vstupu se zvířaty

 

 • používat jiné hokejky než plastové na florbal
   
 • vstupu dětem do 6 let bez doprovodu vyučujících, rodičů nebo jiné dospělé osoby
   
 • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
   
 • zavěšování se nebo lezení na konstrukci oplocení
   
 • přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
   
 • kouření a použití otevřeného ohně
   
 • plivání hlenů
   
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
   
 • manipulace s ostrými předměty
   
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu


 
Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti. Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, jsou provozovatel nebo provozovatelem pověřená osoba oprávněni jej ze hřiště vykázat. V případě neuposlechnutí bude vyžádána asistence policie a přestupek řešen v součinnosti s příslušnými orgány.

Dohledem nad sportovištěm je pověřen:

Soňa Karlíková                      tel.: 723 517 461

Alena Hospergerová             tel.: 728 441 864

                 

 

DŮLEŽITÁ ČÍSLA:

HASIČI: 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 (112)

POLICIE ČR: 158

 

V Dřevčicích 28.8.2023

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů