Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Krizové situace

Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí

Signál pro „všeobecnou výstrahu“ je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Bezprostředně po tomto signálu následuje mluvená informace upřesňující, o jaký druh nebezpečí jde a jak se mají lidé zachovat.

Postup

Správný postup po zaznění sirény je se co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově, resp. provést nezbytná opatření podle druhu hrozby – např. zavření a zalepení oken a dveří, nebo ukrytí ve sklepních prostorách a sledovat zprávy v televizi, rozhlasu nebo na internetu.

V případě, že místní rozhlas bude doporučovat jiný postup, tak se budou občané shromažďovat před Obecním úřadem a v ulici pod remízkem u ČP 213 (viz mapka níže), kde jim budou sděleny potřebné informace.       

Mapy úkrytů civilní ochrany po Praze naleznete na tomto odkaze

Pro případ potřeby je dobré mít připravené evakuační zavazadlo:

 • Jídlo a pití pro dospělé a děti s dlouhou trvanlivostí
 • Nůž, příbor, hrnek, miska, talíř
 • Léky
 • Toaletní a hygienické prostředky
 • Rádio na baterie
 • Zápalky, svíčky, svítilnu, baterie, powerbanky
 • Náhradní oblečení, deky, karimatku
 • Mobilní telefon + nabitou power banku
 • Osobní doklady
 • Věci individuální potřeby
 • Hasicí přístroj


Praktické rady

Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události

O vzniku mimořádné události - například povodni, havárii v chemickém provozu a následkem úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel, jsou lidé vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně tísňovými informacemi v rozhlase, televizi, hlášením místního rozhlasu, pomocí pojízdného vozu s megafony apod.

Co musíme udělat, když uslyšíme zvuk sirény

Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměli opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech. Dále je třeba vypnout ventilaci, uzavřít přívody plynu.

Rady pro činnost obyvatelstva při povodni a způsob jeho vyrozumívání

Oznámení, že dojde k ohrožení města povrchní vodou, bude oznámeno povodňovými orgány městských části a hl. m. Prahy s předstihem následujícím způsobem

 • varovným signálem elektronických sirén se slovní informací ,
 • následným sdělením ve sdělovacích prostředcích,
 • k předávání informací jsou využívány megafony zabudované ve vozidlech Policie České republiky, Městské policie a dalších složek.

Jak získáme další informace

Nejnovější a nejdůležitější informace o průběhu mimořádné události a pokyny k chování obyvatelstva přinášejí televizní a rozhlasové stanice i místní rozhlas. Pro případ, že se přeruší dodávka elektrické energie, je dobré mít u sebe radiový přijímač na baterie, který lze naladit na pásmo VKV (FM), na které se tísňové informace vysílají.

Co uděláme, když jsme vyzváni k evakuaci

Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou.

Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.

Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém pobývání v zamořeném prostředí

Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se může použít navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Program rozvoje venkova

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Dřevčice léto 2024

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů