Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Rybaření

Vážení rybáři,

od 1.3.2021 má náš obecní rybník nového správce, je jím pan Petr Slavík starší, tel.: 732 436 218.

Ten se společně, s několika svými kolegy, bude starat o ryby, rybník i jeho okolí.

Povolenky si můžete zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě.

Petrův zdar!

Rybářský řád a podmínky rybolovu pro rok 2021 – rybník Dřevčice

Možnost získání oprávnění pro rybolov: povolenka k rybolovu je vystavena obecním úřadem v úřední hodiny pondělí a středa 15:00 – 17:00 starostkou obce Evou Šafarčíkovou.

Povolenka k rybolovu je vždy vystavená na jméno žadatele a je nepřenosná.

Ceník povolenek:          Dětská do 12 let (věku v daném roce)   200,- Kč

                                         12 let – 18 let                                            400,- Kč

                                         ostatní                                                        800,- Kč

Doba lovu:        Duben – Květen  8:00 – 20:00   

                           Červen – Srpen   6:00 – 22:00

                           Září – Říjen          8:00 – 20:00

Dny lovu: Každou středu, sobotu a neděli v uvedených měsících + státní svátky

2021:    2.4., 5.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9. a 28.10.

Oprávnění k rybolovu: Rybolov je povolen pouze na povolenky vydané obecním úřadem Dřevčice pro daný rok. Rybolov může být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Povolenka se zakupuje před započetím lovu.

Pravidla rybolovu: Chytá se na jeden prut opatřený jedním háčkem. Lovící musí mít svůj vlastní podběrák, vyprošťovač háčků a míru (metr) pro zjištění délky ryb. Lovící zapisuje nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb datum lovu. Všechny přisvojené ryby se zapisují bezprostředně po jejich ponechání včetně druhu a míry. Po ulovení kapra, amura, štiky a candáta může lovící dál pokračovat v rybolovu, ale nelze měnit již ponechanou rybu. Vnadění je povoleno (0,5 l. mokré krmné směsi na den). Rybář je povinen udržovat pořádek a po ukončení rybolovu odnést, nebo vyhodit veškerý odpad do nádob u rybníka.

Uzavření rybníka: Při konání rybářských závodů bude rybník uzavřen a chytá se podle pravidel určených pro rybářské závody. Tento termín není momentálně znám. Tato informace bude včas sdělena na webových stránkách obce, na vývěsce u rybníka, obecním rozhlasem, popřípadě emailem.

Povolené nástrahy: žížaly, dešťovky, červi, nástrahy rostlinného původu.  Od 16.6. do 31.10. povolen lov ryb na živou a mrtvou rybičku a její části. V uvedené době je možné lovit i přívlačí.

Lovné míry ryb:            Kapr      45 – 69 cm

                                        Amur    60 cm

                                        Lín         25 cm

                                        Štika     60 cm

                                        Candát 50 cm

Hájení ryb: od 1.4. – 16.6. je hájena štika a candát. Kapr nad 70 cm je hájen celoročně. Vyjmenované druhy ryb v uvedeném čase je osoba provádějící lov bez prodlení a s maximální šetrností povinna vrátit zpět do vody v místě kde byla ulovena.

Počet ponechaných ryb: Osoba provádějící lov si v jednom kalendářním dni smí ponechat 1 ks kapra, nebo 1 ks amura, nebo 1 kus štiky, nebo 1 ks candáta, nebo 3 ks lína. Povolení k rybolovu je omezeno na maximální počet ponechaných ryb v jednom kalendářním roce na:

Kapr      10 ks

Amur    2 ks

Lín         15 ks

Štika     1 ks

Candát 1 ks

Při lovu je zakázáno: Výměny ryb ve vezírku.

                                     Uchovávání ryb ve společném vezírku.

                                     Vstupovat na zeď u Hasičárny a naproti ní.

                                     Při zabití úlovku jakýmkoliv způsobem zkracovat délku ryby.

Kontrola lovícího: Lovící rybář je povinen na vyžádání oprávněné osoby, předložit platnou povolenku k rybolovu a ukázat ponechané úlovky. Za vážné porušení pravidel rybolovu se zejména považuje nezapsání příchodu do povolenky, ponechání si nadměrného počtu ryb, ponechání si hájené ryby a neudržování pořádku. Za tyto přestupky bude povolenka odebrána.

 

Oprávněné osoby ke kontrole lovícího:

správce Petr Slavík, tel.: 732 436 218

starostka obce Eva Šafarčíková

 rybářská stráž Petr Slavík ml.

 rybářská stráž František Bárta

 rybářská stráž Milan Harčárik

 

Součástí povolenky k rybolovu je Rybářský řád a podmínky rybolovu pro rok 2021 na Dřevčickém rybníce. Tato pravidla obdrží každý lovící a svým podpisem na povolence stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a je mu vše jasné.

Petrův Zdar