Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Přihlášení k trvalému pobytu


Kdo a za jakých podmínek


Kdo ohlašuje místo pobytu

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
Jak a kam se obrátit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu
Pondělí: 15:00 - 17:00 hod.
Středa:   15:00 - 17:00 hod.

Co musíte předložit

 Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
  • doklad o nabytí bytu nebo domu (vlastnictví je možné ověřit dálkovým přístupem na www.cuzk.cz přímo na místě), nebo řádný nájemce s OP (s originál smlouvou o nájmu) nebo musíte předložit souhlas majitele s přihlášením (úředně ověřený podpis), takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že majitel potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
  • u dětí do 15 let je nutné předložit rodný list dítěte (pokud mají vlastní občanský průkaz, postupuje se stejně jako u mladistvých)
Formuláře

Přihlašovací lístek je k dispozici přímo na ohlašovně.

Poplatky a termíny

Správní poplatek
Za přihlášení občana k trvalému pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Lhůty
Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.


LogoSpráva základních registrů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Program rozvoje venkova

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Dřevčice léto 2024

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů