Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Víceúčelové hřiště

ONLINE REZERVACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ


Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

VLASTNÍK VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Obec Dřevčice, č.p. 73, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240176

ODPOVĚDNOST ZA HŘIŠTĚ

Za hřiště zodpovídá provozovatel, tj. obec Dřevčice.

PROVOZNÍ DOBA

Provoz hřiště je celoroční v závislosti na klimatických podmínkách. V případě nepříznivého počasí má provozovatel právo provoz hřiště omezit, nebo hřiště zcela uzavřít.

Otevřeno bude každodenně od 8:00, uzavřeno nejpozději ve 21:30 (v letním období).

Rezervaci lze provést po předběžné domluvě se správcem hřiště nebo elektronicky na webových stránkách obce - ODKAZ.

VYBAVENÍ A UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ

-     branky na minikopanou, sloupky na volejbal a nohejbal se sítí, osvětlení sportoviště

-    s vybavením hřiště mohou manipulovat pouze osoby starší 18 - ti let

-    hřiště slouží pro výuku tělesné výchovy ZŠ a aktivnímu odpočinku široké veřejnosti všech věkových skupin

-    je určeno k míčovým hrám odpovídajícím povrchu hřiště a lajnování

-    každý uživatel je povinen udržovat pořádek a čistotu

-    každý uživatel zodpovídá za škody způsobené jím samým či osobami, které spolu s ním hřiště užívají a které vzniknou v době jeho užívání

-    všechny sportovní aktivity koná uživatel s vědomím plné vlastní odpovědnosti

-    každý uživatel je povinen po skončení sportovní aktivity hřiště uklidit

-    v případě zjištění jakékoli závady na hřišti, popř. v nejbližším okolí, je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště.

 

POVINNOSTI UŽIVATELE

 1. Uživatelé jsou povinni:
 • využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům
 • dbát ochrany sportoviště a jakékoliv poškození ihned hlásit
 • chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
 • dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
 1. Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení (sítě, sloupy, oplocení atd.)
 1. DÁLE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
 • odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené
 • vstupu na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky, obuv s podpatkem apod.).

Povolena je obuv s čistou a hladkou podrážkou, nejlépe sálová obuv.

 • manipulace na hřišti s hokejkami, golfovými holemi a dalším náčiním, které by mohlo narušit jeho povrch.
 • vstupu dětem mladším 10 - ti let bez doprovodu osoby starší 18 - ti let
 • věšet se na zařízení hřiště, popř. ho jinak zatěžovat (zejména na sloupky a sítě na volejbal a nohejbal).
 • věšet se nebo šplhat na oplocení hřiště
 • vstupovat a pobývat na hřišti s ostrými a skleněnými předměty
 • vstupovat na hřiště se zvířaty
 • čistit povrch neschválenými chemikáliemi
 • poškozovat sportovní plochu a vybavení hřiště, např. sprejováním a popisováním
 • kouřit, konzumovat potraviny, nápoje nebo manipulovat na hřišti s otevřeným ohněm
 • konzumování alkoholických nápojů, omamných látek či drog
 • vstupu podnapilým osobám
 • svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí
 • jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
 • pořádání jakýchkoli jiných než sportovních akcí v areálu

DALŠÍ USTANOVENÍ

 • užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí
 • vlastník ani správce hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti, a to i v případě použití poškozeného nebo nevhodně použitého zařízení hřiště
 • za úmyslné poškození sportovní plochy, nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dospělá osoba nebo zákonný zástupce dítěte
 • vlastník ani správce hřiště nenese odpovědnost za škodu vzniklou na soukromých věcech uživatelů, ani za ztrátu odložených věcí
 • pokud uživatel hřiště nedodržuje tento provozní řád, je provozovatel oprávněn jej ze hřiště vykázat
 • porušení tohoto provozního řádu víceúčelového hřiště se postihuje podle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Policie ČR- 158, Záchranná služba – 155, Hasičský záchranný sbor – 150, Tísňová linka - 112

Správce: 725 021 830

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Program rozvoje venkova

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Dřevčice léto 2024

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů