Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Správní úřady


Znak

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: https://www.brandysko.cz/

Obec s rozšířenou působností (ORP): Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Správní úřady s působností pro obec Dřevčice

 • Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
 • Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Praha-východ
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Matrika
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Obecní živnostenský úřad (pracoviště Brandýs n/L)
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stavební úřad
 • Celní úřad Mělník
 • Městský úřad Brandýs n/L-Stará Boleslav - Odbor dopravně-správních agend (pracoviště Brandýs n/L)
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor dopravně-správních agend (pracoviště Praha)
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor školství
 • Institut technické inspekce - pobočka pro Prahu a střední Čechy
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
 • Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Praha-východ
 • Okresní soud Praha-východ
 • Okresní státní zastupitelství Praha-východ
 • OSSZ Praha-východ
 • Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
 • Úřad práce Praha-východ
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené prac. Praha-východ
 • Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Praha
 • Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Praha (PÚ Praha-východ, Praha-západ)
 • Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha
 • Český statistický úřad - Krajská reprezentace pro Středočeský kraj (sídlo Praha)
 • Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
 • Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
 • Krajské vojenské velitelství Praha
 • Krajský úřad - Středočeský kraj
 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
 • Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
 • Obvodní báňský úřad v Kladně
 • Státní oblastní archiv v Praze
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
 • ÚZIS - krajský odbor Středočeský kraj
 • Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
 • Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze