Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Ukončení trvalého pobytu


Kdo a za jakých podmínek


Kdo ukončuje místo trvalého pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
Jak a kam se obrátit

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu
Pondělí: 15:00 - 17:00 hod.
Středa:   15.00 - 17:00 hod.

Co musíte předložit

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • sdělit tuto skutečnost písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
  • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem
Formuláře

Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR (formulář ve formátu docx)
Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR (formulář ve formátu doc)
Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR (formulář ve formátu pdf)

Poplatky a termíny

Správní poplatek
Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč

Lhůty
Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2

GEOPORTÁL

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů