Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Rekonstrukce střechy základní a mateřské školy v roce 2016

V roce 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce střechy ZŠ.

Na základě znaleckého posudku p. Kučery, který doporučil buď náročnou výměnu značné části trámů nebo lépe výměnu celého krovu, vzhledem k rozsahu jeho poškození. Zastupitelé zvolili variantu celkové výměny střechy a stropů ve druhém podlaží budovy školy, jelikož vazné trámy, jakož i trámy stropní, byly napadeny rovněž. Bylo rozhodnuto, že strop bude proveden zavěšením na vazníky, což umožní též jeho zateplení a zvýšení tepelné pohody v podlaží.

V rámci výběrového řízení byly osloveny 3 společnosti, z jejichž nabídek byl vybrán dodavatel, firma VarioMont, s.r.o.

Harmonogram prací byl nastaven od poloviny června do poloviny srpna, aby do konce prázdnin mohlo proběhnout vymalování celého prvního patra, úklid a nastěhování nábytku zpět do tříd.

Ve spolupráci s hasiči by vystěhován nábytek z 1. patra do tělocvičny v přízemí.

Datum vložení: 1. 9. 2016 21:05
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2020 21:49
Autor: Správce JV