Obec Dřevčice
obec Dřevčice

Základní a mateřská škola Dřevčice, školní kuchyně při ZŠ